| Blahoželáme! | Bardejov 

Domény

Čo je doména?

Doména (doménové meno) je reťazec znakov. Môže obsahovať až 63 znakov, písmená anglickej abecedy, číslice a pomlčku. Doména je súčasťou firemnej identity. Je to akoby logo, vlastne to, čo si vaši zákazníci budú pamätať a spájať s vašimi službami a produktami. Registráciou doménového mena si zabezpečíte trvale svoj priestor na internete, ako pri zápise mena firmy do obchodného registra alebo registrácii ochrannej známky. Pri výbere domény je dôležitá koncovka, napríklad .sk, používané sú aj .net, .org, .info, .biz, .eu, .com.

Poznáme hlavne domény prvej, druhej a tretej úrovne (domény nižších úrovni sa používaju menej alebo vôbec)

Doména prvej, najvyššej úrovne

Predstavuje najvyšší stupeň v rámci medzinárodného systému názvov internetových domén. Ide o koncovku, ktorou končí každý názov domény. Môžeme ich rozdeliť do dvoch kategórií:

  • domény prvej úrovne so všeobecnou koncovkou – nie sú spojené s web stránkami žiadnej krajiny, napr. ”.com”, ”.org”, ”.net” alebo ”.int”
  • domény prvej úrovne s národnou koncovkou – označujú web stránky spojené s určitou krajinou, napr. slovenské ”.sk”, francúzske ”.fr”, nemecké ”.de” a iné

Doména druhej úrovne

Spravuje ich vždy konkrétna organizácia, napr. domény druhej úrovne pod medzinárodnou doménou sk spravuje spoločnosť SK-NIC, a.s.. Domény druhej úrovne prostredníctvom oprávnených registrátorov si môžu zaregistrovať majitelia domén, a to firmy, neziskové organizácie, fyzické osoby.
Doména druhej úrovne je napr.:

  • www.nazovfirmy.sk
  • www.vasemeno.sk

Doména tretej úrovne

Nazývané tiež subdomény. Majiteľ domény druhej úrovne si ich môže vytvoriť sám alebo administrátor jeho webhostingu a používať ich podľa vlastných potrieb.

Najpoužívanejšou doménou tretej úrovne je všeobecne známe www, taktiež môžete využívať ľubovoľné množstvo iných subdomén.
Doména tretej úrovne je napr.:

  • obchod.vasafirma.sk
  • portal.vasafirma.sk

zdroj: webydomena.sk